Yuliya Eydelnant Beach Session - IDEZIONPHOTOWERKS